Vår filosofi

Större engagemang i varje bostadsförmedling

Vi på Estate Fastighetsbyrå arbetar endast med ett fåtal objekt i taget. Detta ger oss möjlighet att bättre kunna fokusera på just din försäljning och ge ett större engagemang, något som avspeglas i de priser vi erhåller.

För oss är mäklaryrket ett hantverk

Vi är förespråkare av ett genuint hantverk. Hos oss har ingen mäklare fler än två fastighetsaffärer per vecka och vi engagerar oss stort i varje enskild försäljning för att kunna ge maximal service till samtliga intressenter. Vårt renommé är skapat från våra tidigare köpare och säljare, som kontinuerligt rekommenderar oss till vänner, kollegor och bekanta.

I vår mäklartjänst ingår alltid:

  • Konsultation av stylist, om så önskas
  • Fotografering av professionell fotograf
  • Uppmätning av bostadsytan, om arean ifrågasätts
  • Inbunden objektsbeskrivning med professionellt tryck
  • Visningar med registrerade fastighetsmäklare
  • Deklarationshjälp efter försäljningen

Förarbetet är a och o

Vi börjar alltid med att samla in en mängd information om lägenheten eller fastigheten, bland annat från bostadsrättsföreningens styrelse eller förvaltare, lantmäteriets fastighetsregister, kommunens hemsidor och detaljplaner samt givetvis från dig som säljare. Därefter tittar vi på vad som sålts i närområdet de senaste månaderna och vad som är till salu just nu för att få en så bra uppfattning om prisbilden som möjligt när vi sätter utgångspris på fastigheten.

Fastigheten fotograferas in- och utvändigt av en professionell fotograf som levererar högkvalitativa bilder. Av erfarenhet vet vi att bra och rätt ljussatta bilder är en mycket viktig faktor för försäljningsresultatet. Detsamma gäller intrycket av bostaden vid visningarna, varför en enklare styling kan vara att rekommendera.

När allt förarbete är klart sammanställer vi allt i en snygg, välförpackad och informativ objektsbeskrivning som innehåller allt väsentligt en potentiell köpare bör känna till. Objektsbeskrivningen trycks och förpackas därefter i en broschyr.

Maximal exponering av bostaden

Den absolut viktigaste marknadsföringskanalen är internet. Undersökningar visar att över 90 procent av alla spekulanter kommer från internetannonsering. Vi använder oss av alla de stora hemsidor som finns på marknaden i dag samt sociala medier. Till exempel hemnet.se, bovision.se, dn.se/bostad och msn.se samt givetvis vår egen facebooksida och vår hemsida – estatefast.se.

Utöver Internetannonseringen kan man självklart använda sig av traditionell tryckt media, till exempel i Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Financial Times eller Dagens Nyheter.

Tre typer av visningar

Vår grundtanke är att vi visar varje lägenhet och fastighet på tre sätt:


1. Personliga visningar för de kunder vi har i vårt unika spekulantregister som bokar tid med oss före eller efter den öppna visningen.

2. Öppen ”söndagsvisning”.

3. Återvisning av lägenheten, exempelvis på måndagskvällen och därefter enligt överenskommelse med spekulanten.

Vi följer upp visningarna med att ringa runt till alla besökare, säkerhetsställa deras finansiering samt inleda en eventuell budgivning. En budgivare måste ha ett beviljat lånelöfte alternativt säkerställd finansiering innan budet tas emot.

Budgivningen är öppen, vilket innebär att samtliga budgivare har full inblick i samtliga inkomna bud. Efter avslutad budgivning överlämnar vi budgivningshistorik till dem som så önskar.